R E G I S T R A C I J A

 

 

Informacinis renginys pareiškėjams pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“

(I-asis kvietimas teikti paraiškas)

2017 m. balandžio 19 d. Vilnius
2017 m. balandžio 20 d. Kaunas

Registracija baigta